Χωρίς κατηγορία

Βυθιζόμενα οικολογικά συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων στον Δήμο Καλλιθέας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 4.6 εκ. ευρώ

Βυθιζόμενα οικολογικά συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων στον Δήμο Καλλιθέας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 4.6 εκ. ευρώ