Δελτία Τύπου

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των δύο διαγωνισμών για την κατασκευή δύο νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στην Αττική

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των δύο διαγωνισμών για την κατασκευή δύο νέων μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων με ΣΔΙΤ στην Αττική