Χωρίς κατηγορία

Παράδοση ακόμα ενός σύγχρονου απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και καφέ κάδων στον Δήμο Ψυχικού, από την Περιφέρεια Αττικής

Παράδοση ακόμα ενός σύγχρονου απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων και καφέ κάδων στον Δήμο Ψυχικού, από την Περιφέρεια Αττικής