Απορριμματοφόρα - Καφέ Κάδοι Δελτία Τύπου Νέα-Ενημέρωση

Παράδοση 2 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 250 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Παράδοση 2 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 250 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης