Απορριμματοφόρα - Καφέ Κάδοι Χωρίς κατηγορία

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων και καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στο Δήμαρχο Αμαρουσίου Θ. Αμπατζόγλο

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων και καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στο Δήμαρχο Αμαρουσίου Θ. Αμπατζόγλο