Απορριμματοφόρα - Καφέ Κάδοι

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 820 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από τον Περιφερειάρχη Αττικής στον Δήμο Παλλήνης

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 820 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από τον Περιφερειάρχη Αττικής στον Δήμο Παλλήνης