Απορριμματοφόρα - Καφέ Κάδοι Δελτία Τύπου

Παράδοση 4 σύγχρονων απορριμματοφόρων και εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στον Δήμο Ζωγράφου, από τον Περιφερειάρχη Αττικής

Παράδοση 4 σύγχρονων απορριμματοφόρων και εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων στον Δήμο Ζωγράφου, από τον Περιφερειάρχη Αττικής