Δελτία Τύπου

Στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για την επίτευξη της αειφόρας ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας αναφέρθηκε ο Γ. Πατούλης σε εκδήλωση στο Γκολφ Γλυφάδας

Στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για την επίτευξη της αειφόρας ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας αναφέρθηκε ο Γ. Πατούλης σε εκδήλωση στο Γκολφ Γλυφάδας