Ανακύκλωση

«Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» στην Αττική Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

«Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης» στην Αττική Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης