Ανακύκλωση Κυκλική Οικονομία

Τεράστια η ανταπόκριση πολιτών και μαθητών στην ATTICA GREEN EXPO που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής

Τεράστια η ανταπόκριση πολιτών και μαθητών στην ATTICA GREEN EXPO που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής