«Ανακύκλωση 2020» από την Περιφέρεια Αττικής

Παρουσιάστηκε την Πέμπτη το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, για την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.