Ετήσια Έκθεση Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για το 2021
Στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου παράχθηκαν συνολικά 16383  τόνοι ΑΣΑ το 2021. Η ετήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο ισούται με 808  κιλά ανά κάτοικο και έτος. Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ ανέρχεται σε 33,4%  κ.β. που ισοδυναμεί με 270 κιλά ανά κάτοικο και έτος. Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι 28,6% κ.β. που ισοδυναμεί με 232 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

ΔσΠ, Ανάκτηση (kg/κάτοικο)

No Data Found

Βιοαπόβλητα Ανακυκλώσιμα σε ΔσΠ (kg/κάτοικο)

No Data Found

ΔσΠ, Ανάκτηση (%) ΑΣΑ (κ.β.)

No Data Found

ΑΣΑ: Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΔσΠ: Διαλογή στην Πηγή

% ΔσΠ: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που συλλέγεται χωριστά (ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα)

Ανάκτηση: Η χρήση υλικών εκ των ΑΣΑ για ένα χρήσιμο σκοπό υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά

% Ανάκτησης: Ποσοστό των ΑΣΑ (κ.β.) που χρησιμοποιείται υποκαθιστώντας άλλα πρωτογενή υλικά