ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2022

Οι Πρωταγωνιστές του Μήνα, 2022

Τα στοιχεία είναι προσωρινά και ΔΕΝ περιλαμβάνουν τις καταγεγραμμένες ποσότητες από άλλες εγκαταστάσεις πλην της ΟΕΔΑ Φυλής, οι οποίες θα προστεθούν σταδιακά μόλις είναι διαθέσιμες.
Διαλογή στην Πηγή 
Συνολικά
Διαλογή στην Πηγή 
Ανακυκλώσιμα
Διαλογή στην Πηγή 
Βιοαπόβλητα
Ανάκτηση
 

Graphicriver

Photodune

Activeden

Themeforest