Ανακύκλωση Δήμοι Νέα-Ενημέρωση

Άρθρο του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη στο αφιέρωμα του Έθνους της Κυριακής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γ. Πατούλης: «Στην Αττική, αναδεικνύουμε την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, σε πρώτη προτεραιότητα»

Τους κεντρικούς στόχους του για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή αναλύει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης σε άρθρο του στο αφιέρωμα του Έθνους της Κυριακής που έχει ως κεντρικό θέμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στις 7 κεντρικές προτεραιότητες που έχει θέσει, περιγράφει με ποια βήματα θα γίνει πράξη το σχέδιο του και υπογραμμίζει ότι οι δήμοι που θα εμφανίζουν τις καλύτερες επιδώσεις θα επιβραβεύονται. Επιπλέον τονίζει ότι κανένας δήμος δεν θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ακολουθεί αναλυτικά το σχετικό άρθρο:

«Η Αττική βρίσκεται δραματικά πίσω, όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση.

Έχουμε το θλιβερό προνόμιο να διαχειριζόμαστε σε ετήσια βάση περίπου δύο εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων, οι οποίοι θάβονται χωρίς επεξεργασία στο μοναδικό χώρο που υπάρχει στην Αττική, στο ΧΥΤΑ της Φυλής.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας δεσμευτήκαμε για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου, φιλικού στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία μοντέλου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, που θα δίνει προτεραιότητα στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων.

7 προτεραιότητες για «πράσινη Αττική»

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει επτά βασικές προτεραιότητες:

  1. Την άμεση αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ πάνω σε ρεαλιστικές βάσεις.
  2. Την καθολική κλιμακωτή Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής, στην Πηγή.
  3. Τη διατήρηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής ως το 2025, , μέχρι να δημιουργηθούν οι νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, ώστε στη συνέχεια να σταματήσει να λειτουργεί ως ανοιχτή χωματερή.
  4. Την κατασκευή και λειτουργία 3 νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.
  5. Την κατασκευή νέων «πράσινων» μονάδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων, οι οποίες μπορεί να γίνουν εντός των τριών νέων ΜΕΑ που θα κατασκευαστούν, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής, ώστε να υπάρξει μια δικαιότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη κατανομή του βάρους της διαχείρισης .
  6. Την τοποθέτηση 1000 γωνιών ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους της Αττικής.
  7. Την αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ αλλά και ιδιωτικών κεφαλαίων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή και λειτουργία των νέων ΜΕΑ.

Έτσι κάνουμε πράξη το σχέδιο μας

Εφαρμόζοντας αυτό το σχέδιο κηρύξαμε το 2020, έτος ανακύκλωσης της Αττικής, με στόχο ως το 2025 , να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια που παράγονται στην Αττική με σύγχρονο τρόπο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους στόχους του νέου Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, χωρίς να τα θάβουμε.

Με τον καφέ κάδο και την ξεχωριστή διαλογή βιοαποβλήτων, με την επιθετική προώθηση της ανακύκλωσης και την τοποθέτηση 1000 γωνιών ανακύκλωσης το 2020-2021, με την οργανωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης κι ενεργοποίησης των πολιτών, με την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και βιοαποβλήτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, αλλά και τη εξεύρεση χωρών για κατασκευή ΧΥΤΥ, θα κάνουμε πράξη το σχέδιο μας.

Δίνουμε κίνητρα

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Περιφέρειας Αττικής για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της μείωσης της παραγωγής σύμμεικτων σκουπιδιών, ο ΕΔΣΝΑ ανακοίνωσε στο τέλος του Μαΐου του 2020, το νέο κανονισμό τιμολόγησης των απορριμμάτων με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία.

Ενέργεια που θα έπρεπε να έχει γίνει τον αντίστοιχο μήνα του 2019 , από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας από πέρυσι.

Με βάση τη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ, που θα ισχύσει από 1-1-2021

δεν θα επιβαρυνθεί κανένας Δήμος με επιπλέον κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων του και βέβαια δεν θα πληρώσει κανένας Δήμος αναδρομικά ούτε για το 2019, αλλά ούτε και για το 2020.

θα επιβραβεύονται οι Δήμοι που κάνουν ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, αφού μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό το κόστος, αν συλλέγουν ξεχωριστά τα βιοαπόβλητα που παράγουν και δεν τα στέλνουν στη Φυλή μαζί με τα σύμμεικτα απορρίμματα, όπως έκαναν μέχρι σήμερα

η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, για να ενισχύσουν την προσπάθεια των Δήμων να λειτουργήσουν σύστημα διαλογής στην πηγή, να μειώσουν το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγουν , ώστε να μπορέσουν κι εκείνοι στη συνέχεια να μειώσουν τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες τους, προχώρησε αρχικά στην προμήθεια 80 απορριμματοφόρων και 9000 καφέ κάδων, τα οποία μοιράζονται στους 66 Δήμους της Αττικής, ώστε να οργανώσουν ένα ξεχωριστό δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων.

Είναι στρατηγική επιλογή του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής να δώσουμε κίνητρα στους Δήμους να στέλνουν λιγότερα σύμμεικτα σκουπίδια στη Φυλή. Είναι το πρώτο αλλά αναγκαίο βήμα για να σταματήσει σταδιακά η Φυλή , πριν το 2025 που θα κλείσει, να δέχεται σκουπίδια».