Παράχθηκαν συνολικά

19.257 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

409 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,9% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,45% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

ΔΠαράχθηκαν συνολικά

19.377 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

322 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,88% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

62.042 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

464 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,04% κ.β. που ισοδυναμεί με 70 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,78% κ.β. που ισοδυναμεί με 45 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

32.380 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,4% κ.β. που ισοδυναμεί με 56 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,1% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

28.474 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

429 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,4% κ.β. που ισοδυναμεί με 60 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,83% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

25.428 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

414 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

13,6% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,31% κ.β. που ισοδυναμεί με 30 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

10.792 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

403 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,71% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,8% κ.β. που ισοδυναμεί με 19 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021