Παράχθηκαν συνολικά

16.445 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

470 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

12,62% κ.β. που ισοδυναμεί με 59 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,46% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

9.999 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

381 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,61% κ.β. που ισοδυναμεί με 40 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 20 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

29.341 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

382 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

8,06% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,22% κ.β. που ισοδυναμεί με 16 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

25.696 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

368 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

12% κ.β. που ισοδυναμεί με 44 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,65% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

13.115 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

387 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

8,09% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,33% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

19.701 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

340 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

11,95% κ.β. που ισοδυναμεί με 41 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,63% κ.β. που ισοδυναμεί με 23 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

20.490 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

347 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

311.658 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

484 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,59% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021