Παράχθηκαν συνολικά

0 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

0 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 28 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

2.481 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

412 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

1,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 8 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 4 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

aporr_spetson/

Παράχθηκαν συνολικά

2.503 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

668 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

25.697 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

690 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

4,46% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,62% κ.β. που ισοδυναμεί με 25 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

2.768 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

849 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,49% κ.β. που ισοδυναμεί με 131 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 62 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

108 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

30 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

196,11% κ.β. που ισοδυναμεί με 58 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

96,11% κ.β. που ισοδυναμεί με 29 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

8.098 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

627 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

7,66% κ.β. που ισοδυναμεί με 48 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,7% κ.β. που ισοδυναμεί με 23 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

857 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

757 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021