Παράχθηκαν συνολικά

32.302 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

419 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

19,36% κ.β. που ισοδυναμεί με 81 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,18% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

17.186 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

26,85% κ.β. που ισοδυναμεί με 167 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

20,16% κ.β. που ισοδυναμεί με 125 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

13.346 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

375 κιλά

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16.25% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8.48% κ.β. που ισοδυναμεί με 32 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

18.203 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

402 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

22,19% κ.β. που ισοδυναμεί με 89 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

15,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

29.696 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

460 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,43% κ.β. που ισοδυναμεί με 53 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,01% κ.β. που ισοδυναμεί με 28 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

15.256 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

506 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

17,12% κ.β. που ισοδυναμεί με 87 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 47 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

11.986 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

387 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 46 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 22 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

52.540 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

721 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,95% κ.β. που ισοδυναμεί με 72 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,44% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

20.962 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

415 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 70 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,55% κ.β. που ισοδυναμεί με 52 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

13.968 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

431 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

26,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 113 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

21,01% κ.β. που ισοδυναμεί με 91 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021