Παράχθηκαν συνολικά

25.428 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

414 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

13,6% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,31% κ.β. που ισοδυναμεί με 30 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021