Παράχθηκαν συνολικά

23.372 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

541 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

21,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 115 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

15,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 83 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021