Παράχθηκαν συνολικά

29.915 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

5,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 36 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,42% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021