Παράχθηκαν συνολικά

8.098 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

627 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

7,66% κ.β. που ισοδυναμεί με 48 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,7% κ.β. που ισοδυναμεί με 23 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021