Παράχθηκαν συνολικά

23.866 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

384 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

20,81% κ.β. που ισοδυναμεί με 80 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,69% κ.β. που ισοδυναμεί με 49 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021