Παράχθηκαν συνολικά

58.542 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

541 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

7,51% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,89% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021