Παράχθηκαν συνολικά

44404 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

636 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

12,09% κ.β. που ισοδυναμεί με 77 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,1% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021