Παράχθηκαν συνολικά

20.490 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

347 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021