Παράχθηκαν συνολικά

28.915 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

486 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

22,43% κ.β. που ισοδυναμεί με 109 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

15,77% κ.β. που ισοδυναμεί με 77 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021