Παράχθηκαν συνολικά

19.701 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

340 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

11,95% κ.β. που ισοδυναμεί με 41 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,63% κ.β. που ισοδυναμεί με 23 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021