Παράχθηκαν συνολικά

2.481 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

412 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

1,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 8 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 4 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021