Παράχθηκαν συνολικά

45.100 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

503 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

24,48% κ.β. που ισοδυναμεί με 123 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

16,57% κ.β. που ισοδυναμεί με 83 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021