Παράχθηκαν συνολικά

15.945 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

529 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

18,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 99 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

11,8% κ.β. που ισοδυναμεί με 62 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021