Παράχθηκαν συνολικά

25.696 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

368 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

12% κ.β. που ισοδυναμεί με 44 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,65% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021