Παράχθηκαν συνολικά

29.341 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

382 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

8,06% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,22% κ.β. που ισοδυναμεί με 16 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021