Παράχθηκαν συνολικά

20.962 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

415 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 70 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,55% κ.β. που ισοδυναμεί με 52 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021