Παράχθηκαν συνολικά

9.999 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

381 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,61% κ.β. που ισοδυναμεί με 40 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 20 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021