Παράχθηκαν συνολικά

37.618 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,56% κ.β. που ισοδυναμεί με 56 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,86% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021