Παράχθηκαν συνολικά

19.923 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

663 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

8,66% κ.β. που ισοδυναμεί με 57 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,45% κ.β. που ισοδυναμεί με 30 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021