Παράχθηκαν συνολικά

35.100 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

392 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

13,18% κ.β. που ισοδυναμεί με 52 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,66% κ.β. που ισοδυναμεί με 30 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021