Παράχθηκαν συνολικά

52.540 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

721 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,95% κ.β. που ισοδυναμεί με 72 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,44% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021