Παράχθηκαν συνολικά

23.609 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 38 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,08% κ.β. που ισοδυναμεί με 20 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021