Παράχθηκαν συνολικά

21.855 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

709 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

13,84% κ.β. που ισοδυναμεί με 98 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,57% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021