Παράχθηκαν συνολικά

11.338 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

639 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 25 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

1,99% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021