Παράχθηκαν συνολικά

16.713 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

439 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,31% κ.β. που ισοδυναμεί με 41 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021