Παράχθηκαν συνολικά

18.780 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

865 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,74% κ.β. που ισοδυναμεί με 102 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,74% κ.β. που ισοδυναμεί με 67 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021