Παράχθηκαν συνολικά

857 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

757 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021