Παράχθηκαν συνολικά

13.346 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

375 κιλά

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16.25% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8.48% κ.β. που ισοδυναμεί με 32 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021