Παράχθηκαν συνολικά

20.394 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

514 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16,24% κ.β. που ισοδυναμεί με 84 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

10,53% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021