Παράχθηκαν συνολικά

29.696 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

460 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,43% κ.β. που ισοδυναμεί με 53 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,01% κ.β. που ισοδυναμεί με 28 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021