Παράχθηκαν συνολικά

16.445 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

470 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

12,62% κ.β. που ισοδυναμεί με 59 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,46% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021