Παράχθηκαν συνολικά

11.945 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

426 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

17,9% κ.β. που ισοδυναμεί με 76 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 38 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021